Preventief behandelen

Voorkom werkdruk en ongewenst gedrag

Preventief behandelen is zeker aan te bevelen. Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress veroorzaken. Doet u al genoeg om dit te voorkomen? Werkstress leidt vaak tot verzuim, uitval en lagere productiviteit van de werknemers. Werkstress kan ontstaan door een te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pestgedrag, arbeidsdiscriminatie, agressie en geweld of een combinatie hiervan. In de wet Arbowet worden deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Volgens deze wet zijn alle werkgevers verplicht deze zaken aan te pakken. Start daarom zo snel mogelijke met preventieve behandelingen. Hoe eerder je de zaken in de kiem aanpakt des te groter is het positieve effect op de hele organisatie.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan controleren of uw organisatie genoeg onderneemt tegen werkstress. Dit is een goede manier om zelf op onderzoek uit te gaan. Een andere, misschien zelf betere, wijze is om een onafhankelijke partner van buitenaf uw organisatie tegen het licht te laten houden, zodat zonder enige belemmering objectief gekeken wordt naar het functioneren van uw bedrijf.

Wanneer u de hoge werkdruk wilt laten onderzoeken staan onze adviseurs voor u klaar om hiermee aan de slag te gaan.
Zo kan er gekeken worden naar:

  • Ziekteverzuim en het terugdringen daarvan.
  • De arbeidsprocessen en communicatielijnen binnen uw organisatie
  • Het Werkklimaat (de omstandigheden waarin wordt gewerkt/samengewerkt)
  • De bedrijfscultuur en visie van uw onderneming en een Risico-inventarisatie

Op basis van de resultaten zullen we dan een advies uitbrengen waarbij we u indien gewenst kunnen blijven ondersteunen in een veranderingsproces van aanpassen in de praktijk. Dit werkt het beste als we hierbij naast het management draagvlak kunnen creëren binnen de gehele organisatie. Hiervoor hebben we een plan van aanpak ontwikkelt dat zal worden afgestemd op de problematieken waarmee u als bedrijf mee te maken heeft.

 

Wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden of wilt u met ons samenwerken neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie en cijfers over werkdruk en ongewenst gedrag kunt u vinden in bij gevoegd onderzoek wat is verricht door TNO. 

Werkprocessen, Energiebronnen en werkdruk-bronnen moeten in balans zijn. Zijn ze dat niet, dan ontstaat er werkstress. Ongewenst gedrag moet u natuurlijk altijd zien te voorkomen.

TNO Factsheet Psychosociaal
PDF – 580,5 KB 674 downloads