Nadat we vanuit de werkgever een officiële opdracht hebben ontvangen starten we met een uitgebreide intake en halen we de kern van de klachten naar voren. Samen met de cliënt wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en indien nodig bijgesteld als daar de noodzaak toe is.
Zo stimuleert de therapie je ook tot het ontplooien van je eigen ontwikkeling.

We helpen je graag van je frustratie af?

 

De Reattach behandelingen zijn er op gericht om inzage te krijgen op welke manier weer kan worden deelgenomen aan het arbeidsproces. Hierin onderscheiden we de volgende 3 mogelijkheden.

1. Terugkeer in eigen werk;
2. Terugkeer in aangepast eigen werk;
3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

 


Wanneer de werknemer om welke reden niet meer terug kan/wil in zijn eigen functie en aangepast werk binnen het bedrijf niet meer mogelijk is wordt onze cliënt op weg geholpen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging die beter past bij de ambities en mogelijkheden van de cliënt. Tijdens dit proces wordt hij/zij door ons begeleid en gestimuleerd op zoek te gaan naar zijn/haar ambities om passend werk te vinden wat past bij zijn/haar nieuwe levensstijl.