Wij bieden u 3 mogelijkheden, die uiteengezet zijn in verschillende pakketten:

Pakket 1: Intensief XL
Is uw medewerker al (langdurig) uitgevallen? In dat geval wordt hij of zij 3 tot 5 maanden intensief begeleid als doel een gezonde terugkeer naar zijn/haar werkplek. Zo nodig zullen behandelingen worden aangeboden tot een jaar na de startdatum.

Pakket 2: Intensief L
Is de medewerker nog aan het werk, maar heeft hij of zij preventieve ondersteuning nodig? In dat geval wordt Re-Attach methode ingezet gedurende 3 maanden (met de mogelijkheid te verlengen tot 6 maanden na de startdatum).

Pakket 3: Flex-abonnement
Cecile Knook komt persoonlijk minimaal twee dagdelen in de maand bij het bedrijf om de medewerkers te ontlasten van stressverschijnselen, zodat uitval door burn-out, preventief wordt aangepakt. Dit abonnement wordt 'op maat' geleverd afhankelijk van de voorkeuren en behoeften binnen het bedrijf.

Cecile: 'Nadat we vanuit de werkgever een officiële opdracht hebben ontvangen, starten we met een uitgebreide intake en achterhalen we de kern van de klachten en problemen. 
Vervolgens wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld en indien nodig bijgesteld'.

De Reattach behandelingen zijn er op gericht inzage te krijgen in de wijze waarop weer kan worden deelgenomen aan het arbeidsproces. Hierin onderscheiden we de volgende drie mogelijkheden.

1. Terugkeer in eigen werk;
2. Terugkeer in aangepast eigen werk;
3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

 


Wanneer de werknemer om welke reden dan ook niet terug kan/wil in zijn eigen functie en aangepast werk binnen het bedrijf niet mogelijk is, wordt onze cliënt op weg geholpen bij de zoektocht naar een nieuwe uitdaging beter passend bij de ambities en zijn of haar mogelijkheden. Tijdens dit proces wordt hij/zij door ons begeleid en gestimuleerd op zoek te gaan naar passend werk dat aansluit bij de nieuwe levensstijl.