Wij bieden u 3 mogelijkheden, die uiteengezet zijn in verschillende pakketten:

Pakket 1: Intensief XL
Is uw medewerker al (langdurig) uitgevallen? In dat geval ga ik 3 tot 5 maanden intensief met deze medewerker aan de slag, zodat de kans van slagen om weer aan het werk te kunnen, in dit tijdsbestek haalbaar is. Daarnaast is het mogelijk om nog behandelingen uit te voeren tot een jaar na de startdatum.

Pakket 2: Intensief L
Is uw medewerker nog aan het werk, maar er is preventief hulp nodig? Dan ga ik 3 maanden intensief aan de slag met uw medewerker, waarbij er volgens de Re Attach methodiek gewerkt wordt. Uiteraard is het mogelijk om tot 6 maanden na de startdatum nog behandelingen uit te voeren.

Pakket 3: Flex-abonnement
Hier maken we afspraken dat ik naar behoefte minimaal 2 dagdelen in de maand, bij u op het bedrijf kom om uw medewerkers te ontlasten van stress, zodat uitval door burn-out, preventief wordt aangepakt. In een persoonlijk gesprek bespreek ik graag met u hoe we deze abonnementsvorm kunnen afstemmen aan de voorkeuren die passen binnen uw bedrijfscultuur.

Nadat we vanuit de werkgever een officiële opdracht hebben ontvangen starten we met een uitgebreide intake en halen we de kern van de klachten naar voren. Samen met de cliënt wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en indien nodig bijgesteld als daar de noodzaak toe is.
Zo stimuleert de therapie je ook tot het ontplooien van je eigen ontwikkeling.

De Reattach behandelingen zijn er op gericht om inzage te krijgen op welke manier weer kan worden deelgenomen aan het arbeidsproces. Hierin onderscheiden we de volgende 3 mogelijkheden.

1. Terugkeer in eigen werk;
2. Terugkeer in aangepast eigen werk;
3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

 


Wanneer de werknemer om welke reden niet meer terug kan/wil in zijn eigen functie en aangepast werk binnen het bedrijf niet meer mogelijk is wordt onze cliënt op weg geholpen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging die beter past bij de ambities en mogelijkheden van de cliënt. Tijdens dit proces wordt hij/zij door ons begeleid en gestimuleerd op zoek te gaan naar zijn/haar ambities om passend werk te vinden wat past bij zijn/haar nieuwe levensstijl.