Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer het gaat over de verantwoordelijkheid van de werkgever inzake burnout klachten is een wet in het leven geroepen. De ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Deze wet is in het leven geroepen en zorgt ervoor dat werknemers weer zo snel aan de slag kunnen. Daarbij zijn er verplichtingen voor zowel de werknemer als werkgever.

Samen moeten zij een plan opstellen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer zo snel als mogelijk weer aan de slag kan. In de Wet Verbetering Poortwachter staat tevens ook beschreven dat er een plan van aanpak opgesteld dient te worden om tot een herstel te komen. Hier moeten zowel werkgever als werknemer achter staan.

Wie betaald er bij een burnout?

De kosten van het herstel van een burnout worden niet vergoed door de zorgverzekering. Burnout is niet opgenomen in de DSM, wat wil zeggen dat het geen officiële psychische stoornis is. Dat is dan ook de reden dat de zorgverzekeraar het niet vergoedt.

Burnout valt wel onder de ‘beroepsziekten’. Dit zijn aandoeningen die direct veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden op de werkvloer. Je kunt hierbij denken aan psychische aandoeningen zoals een burnout, maar ook aan lichamelijke aandoeningen als RSI (Repetitive Strain Injury). Aangezien het hier om een beroepsziekte gaat wordt de werkgever daar over het algemeen verantwoordelijk voor gehouden. De werkgever is dan ook degene die de kosten van het herstel van een burnout dient te betalen. Het feit dat de werkgever de kosten betaalt, wil echter niet zeggen dat hij/zij dan ook volledig mag bepalen hoe het herstel eruit zal gaan zien. Het plan van aanpak gaat niet alleen over het herstel van de werknemer, maar ook over de re-integratie in het bedrijf als de werknemer eenmaal hersteld is. Aangezien een burnout vaak ontstaat door een combinatie van persoonlijke factoren en werkgerelateerde factoren, is het ook belangrijk dat er dingen veranderen in de werkverhoudingen.
Alleen dan kan er toegewerkt worden naar een duurzaam herstel en kan het ontstaan van burnout klachten in de toekomst voorkomen worden. In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden dat een andere functie, of zelfs voor een ander bedrijf, als dat beter bij de werknemer past.

 

In de werkwijzer Poortwachter van het UWV kunt u hier meer over lezen. (Om het bestand te downloaden klikt u op de file hieronder.)

Werkwijzer Poortwachter
PDF – 422.3 KB 181 downloads