Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet van Poortwachter, speciaal in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers snel weer aan de slag kunnen, zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van burn-out klachten voor zowel de werknemer als werkgever vastgelegd.

In deze Wet staat beschreven dat er een plan van aanpak opgesteld dient te worden om tot een spoedig herstel te komen. Over de te nemen maatregelen moeten zowel werkgever als werknemer het eens zijn.

Wie betaald er bij een burnout?

De kosten van herstel van een burn-out worden niet vergoed door de zorgverzekering. Burn-out is niet opgenomen in de DSM, wat betekend dat het geen 'officiële psychische stoornis' is. Dat is de reden dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Burn-out valt wel onder de ‘beroepsziekten’. Dit zijn aandoeningen die direct veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden op de werkvloer. Denk hierbij aan psychische aandoeningen zoals een burn-out en aan lichamelijke aandoeningen als RSI (Repetitive Strain Injury).

Aangezien het bij burn-out om een beroepsziekte gaat, wordt de werkgever over het algemeen verantwoordelijk gesteld; de werkgever is dan ook degene die de kosten van het herstel dient te betalen. Dat wil echter niet zeggen dat hij/zij dan ook volledig mag bepalen hoe dat herstel moet gaan verlopen. Het plan van aanpak gaat niet alleen over het herstel van de werknemer, maar ook over de re-integratie in het bedrijf daarna. Aangezien een burn-out vaak ontstaat door een combinatie van persoonlijke problemen en werkgerelateerde factoren, is het ook belangrijk dat er dingen veranderen in de werkverhoudingen.
Alleen dan kan er toegewerkt worden naar een duurzaam herstel en kan het ontstaan van burn-out klachten in de toekomst worden voorkomen. In sommige gevallen kan worden  gekozen voor een andere functie, of zelfs voor een ander bedrijf indien dat beter bij de betreffende werknemer past.

 

In de werkwijzer Poortwachter van het UWV kunt u hier meer over lezen. (Om het bestand te downloaden klikt u op de file hieronder.)

Werkwijzer Poortwachter
PDF – 422,3 KB 665 downloads