Burnout en Werkstress  

 

Burnout en werkstress, ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Persoonlijke eigenschappen; de lat (te) hoog leggen voor zichzelf en voor anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, een minder goed vermogen hebben om te plannen en/of een slechte balans tussen werk en privé.
 • Inhoud van het werk; onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.
 • Negatieve eigenschappen van het team: conflicten, slechte sfeer, getreiter, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met tegenstrijdige belangen, weinig waardering van het management.
 • Kenmerken van de organisatie: sluit niet goed aan bij de eigenschappen van de betreffende persoon.
  Bijvoorbeeld als het gaat om een innovatieve organisatie, terwijl de werknemer behoefte heeft aan stabiliteit in plaats van flexibiliteit.

Het zijn vaak de mensen die van aanpakken weten, de zogenaamde doorzetters en de harde werkers, die uiteindelijk vastlopen en een burn-out krijgen. Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar zeer geleidelijk. Dikwijls zijn er al in een vroegtijdig stadium signalen van een burn-out. Iemand is zowel voor als na zijn werk moe, heeft geen zin om te gaan werken, is vergeetachtig, prikkelbaar en kan zich slecht concentreren.

 

Symptomen van een burnout.


De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn :

 • lichamelijke uitputting
 • het gevoel hebben opgebrand te zijn
 • niet meer op kunnen laden
 • concentratie- en geheugenklachten
 • gevoelens van incompetentie en kwaadheid
 • gevoel van falen
 • slaapproblemen
 • piekeren
 • gespannen zijn
 • letterlijk en figuurlijk nergens meer toe kunnen komen

Daarnaast komen vaak pijnklachten voor als hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.
Mensen met een burn-out wachten dikwijls tot dit moment met het vragen om hulp; vaak kampen ze met gevoelens van schaamte en falen.

 

Er zijn zo’n 6 probleemgebieden waar u op kunt letten om tijdig problemen te voorkomen bij uw werknemers:

 • Werkdruk: als werknemers constant op hun tenen moeten lopen.
 • Controle: te weinig zeggenschap of invloed hebben om hun werk goed te doen.
 • Beloning: ontevreden zijn over hun salaris of onvoldoende erkenning krijgen.
 • Collegialiteit: een slechte werksfeer ervaren.
 • Rechtvaardigheid: zich oneerlijk behandeld voelen.
 • Waarden: in gewetensnood raken door duistere kanten aan hun baan.

 

TIP : Luister naar uw personeel en onderneem op tijd stappen. Met andere woorden: 'Schakel op tijd hulp in!!!