Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Bij een slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 • Persoonlijke eigenschappen; zoals de lat (te) hoog leggen voor zichzelf en ook voor anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, een minder goed vermogen hebben om te plannen en of een slechte balans tussen werk en privé.
 • Inhoud van het werk; voorbeelden hiervan zijn onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.
 • Eigenschappen van het team waarin gewerkt wordt; zoals conflicten, slechte sfeer, getreiter, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met strijdige belangen, weinig waardering van het management.
 • Kenmerken van de organisatie sluiten niet goed aan bij de kenmerken van de persoon.
  Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie, terwijl er bij de werknemer behoefte is aan stabiliteit in plaats van flexibiliteit.

Het zijn vaak de mensen die van aanpakken weten de zogenaamde doorzetters, de harde werkers, die uiteindelijk vastlopen en een burnout krijgen. Een burnout ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk. In een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. Iemand is zowel voor als na zijn werk moe, heeft geen zin om te gaan werken, is vergeetachtig, prikkelbaar en kan zich slecht concentreren.

 

De meest voorkomende klachten bij een burnout zijn :

 • lichamelijke uitputting
 • het gevoel hebben opgebrand te zijn
 • niet meer op kunnen laden
 • concentratie- en geheugenklachten
 • gevoelens van incompetentie en kwaadheid
 • gevoel van falen
 • slaapproblemen
 • piekeren
 • gespannen zijn
 • Letterlijk en figuurlijk nergens meer toe kunnen komen

Daarnaast kunnen er vaak ook pijnklachten te herkennen zijn zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.
Mensen met een burnout wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen.

 

Er zijn zo’n 6 probleemgebieden waar u op kunt letten om tijdig problemen te voorkomen bij uw werknemers:

 • Werkdruk: werknemers constant op hun tenen moeten lopen.
 • Controle: te weinig zeggenschap of invloed hebben om hun werk goed te doen.
 • Beloning: ontevreden zijn over hun salaris of onvoldoende erkenning krijgen.
 • Collegialiteit: een slechte werksfeer ervaren.
 • Rechtvaardigheid: zich oneerlijk behandeld voelen.
 • Waarden: in gewetensnood raken door duistere kanten aan hun baan.

 

TIP : Luister naar uw personeel en onderneem op tijd stappen met andere woorden schakel op tijd hulp in.