Kijkje in de keuken van Re-Attach at Work

Gepubliceerd op 9 maart 2022 om 07:50

We zitten in een tijdsgeest waardoor arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen juist meer toe-, dan afneemt. Ondanks dat er de laatste jaren (gelukkig) steeds meer kennis is over werkstress. Inmiddels weten we dat burn-out raken, vaak een combinatie is van factoren, waarbij zeker niet in de laatste plaats, verleden en trauma’s die zijn ontstaan in het verleden, kunnen zorgen voor uitval. Hoewel er in het begin van de pandemie een behoorlijke stijging van uitval door burn-out is ontstaan, blijkt nu dat voor sommige werknemers het thuiswerken juist wél zijn vruchten heeft afgeworpen en met name de personeelsleden die al uitgevallen waren vanwege werkstress/burn-out, heeft een deel van deze mensen juist ervaren dat het thuis-, of hybride werken, minder prikkels en dus ook minder stress geeft. Ook dit verschilt per situatie uiteraard, want met een paar kinderen die thuiszitten, kan het soms een uitdaging zijn om je concentratie vast te houden. We praten met Cecile Knook van Re-Attach at Work, die in de afgelopen jaren al veel mensen begeleid heeft, waarbij ze in een tijdsbestek van enkele maanden, deze mensen weer volledig in hun kracht weet te zetten. Wat is haar geheim?

Cecile zit ontspannen met een kop dampende thee, en geeft een kijkje in haar ‘keuken’, waar ze vol passie verteld over de verhalen uit haar praktijk:


‘Het uitgangspunt is dat een traject bij Re-Attach at Work, voor alle betrokken partijen vruchtbaar dient te zijn. Mensen praten vaak tegen elkaar, in plaats van met elkaar. Hierdoor ontstaan er misverstanden of één of meerdere partijen voelen zich niet gehoord. Ik zie het iedere keer als een uitdaging, om orde in de chaos te scheppen’. Zegt Cecile met een warme glimlach.

‘Geen mens is hetzelfde, daarom heeft in mijn optiek ieder persoon, een andere benadering nodig. Er zit namelijk nogal een verschil in klachten waar ik binnen mijn praktijk mee te maken krijg. En dan kan het qua behandelplan nogal een verschil in aanpak of iemand onder arbeidsgerelateerde stress staat door hoge werkdruk, of dat er problemen zijn in de privésfeer. Een combinatie hiervan zie ik met regelmaat voorbijkomen. Dan heb je soms ook te maken met trauma’s die zijn ontstaan gedurende het leven, waarbij je kunt denken aan echtscheiding, financiële misère, verlies van een dierbare of een trauma door geweld en/of misbruik’.

Cecile is zelf ervaringsdeskundige waar het trauma’s zoals verlies, angst of misbruik aangaat. De ervaring leert dat wanneer er trauma’s zijn ontstaan in het verleden, dat het kan getriggerd worden op het moment dat iemand te veel stress ervaart op de werkplek. Op moment dat je deze patronen om kunt buigen, je een win win situatie kunt creëren. Wie wilt dat nu niet? 

Cecile: ‘Communicatie, en met name miscommunicatie, zijn vaak de oorzaak waardoor er storing op de lijn ontstaat tussen de werkgever en werknemer. Door diep op de hulpvraag/vragen in te gaan, kom ik al snel tot de kern van het probleem. Met een Re-Attach at Work-traject, maak ik gebruik van een techniek, waar ik hen handvatten bied, waarmee men kan leren omdenken, zodat de negatieve herinnering plaats maakt voor een meer positieve kijk hierop. En nee, ik ben de laatste persoon die tijdens mijn therapiesessies opteert voor een in mijn beleving, disbalans tussen cliënt en therapeut. Voor mij zijn levelen met mijn cliënten en een dosis humor, onmisbaar om tot een optimaal resultaat te komen’.

Re-Attach is een kortdurende therapievorm die ertoe bijdraagt, om uit een negatieve flow te komen. Cecile glimlacht als ik vraag wat het te verwachten resultaat is.

‘Om te beginnen is het belangrijk om duidelijke inzichten te krijgen in de klachten, waarmee de cliënt komt. Vervolgens kijk ik naar wat de mogelijke valkuilen zijn, en hoe hier op een andere manier mee kan worden omgegaan. Uiteindelijk krijgt de cliënt meer duidelijke inzichten in zichzelf, neemt men de regie weer in eigen handen, zonder de grip te verliezen, en zal er ook weer meer energie zijn om te genieten van het leven!’ Aldus Cecile Knook.

Inmiddels heeft Cecile vele uitstekende recensie ontvangen, van zowel tevreden werknemers als werkgevers.

Cecile hervat:  ‘Ik kan ontzettend blij worden om mensen te zien groeien zodat ze weer volledig in hun kracht komen te staan. Het zou toch geweldig zijn als mensen niet meer langdurig in de ziektewet belanden? Wat is er nu mooier dan hieraan een bijdrage te kunnen leveren, dat is echt mijn missie! Het bewustwordingsproces dat de cliënt doormaakt tijdens deze kortdurende therapie, maakt dat dat hardnekkige en vaak negatieve patronen worden doorbroken en (burn-out) klachten verdwijnen, zodat stagnatie wordt omgebogen naar kracht. Re-Attach therapie is inzetbaar bij verschillende problemen. Wat belangrijk is om te vermelden: bij PTSS-klachten is het absoluut niet noodzakelijk om de trauma’s te laten herbeleven door de cliënt, waardoor de stap te zetten om met je pijnpunten aan de slag te gaan, stukken kleiner wordt om te zetten’.

Je kunt bij Cecile terecht voor Re-Attach therapie, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn in therapievormen die met elkaar heel goed zijn te combineren. Wil jij het heft weer in eigen handen nemen? Jezelf minder uitgeput, overprikkeld, en angstig voelen? Neem dan contact op met Cecile voor de mogelijkheden.