Persoonlijkheidskenmerken en burn-out op de werkvloer

Gepubliceerd op 23 februari 2022 om 09:03

Ieder mens is anders… en gelukkig maar! Toch is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar(persoonlijke) eigenschappen, inborst en het gevormde karakter, die mede een rol spelen of in aanleg, mogelijk een burn-out op de loer kan liggen. Het risico van het krijgen van een burnout is gebonden aan de zogenaamde
risicofactoren. Daarnaast speelt mee of ook in de thuissituatie zaken een rol spelen, waardoor uiteindelijk de emmer zal overlopen, na de laatste, welbekende druppel. Door een stukje acceptatie dat je nu eenmaal een mens bent en dat jouw lichaam signalen afgeeft dat je niet langer door kunt gaan op de oude voet,

is eerste stap naar je herstel. We gaan nu inzoomen op de persoonlijkheidskenmerken en een burn-out op de werkvloer. Wat je vaak ziet is dat met name de volgende karakterkenmerken, kunnen bijdragen tot een grotere kans op een burn-out.

Perfectionisme: Doordat iemand met
een perfectionistische inborst graag
alles goed wil doen, leggen ze ook de
lat erg hoog om het voor anderen
meer dan goed te doen. Dit maakt dat
het steeds lastiger wordt om alle
ballen in de lucht te houden. Hierdoor
overvraagt men zichzelf en na verloop
van tijd kan dan een burn-out de
uiting zijn die zegt: ‘tot hier en niet
verder!’

Betrokkenheid: Deze op het oog positieve karaktertrek, heeft als negatieve tegenhanger, dat wanneer de betrokkenheid doorslaat in het vastbijten en niet meer loslaten, ga je op den duur over je eigen grenzen heen, helaas onbedoeld kan dit ook gebeuren dat er over grenzen van anderen heengegaan wordt.

Loyaliteit: Wanneer iemand heel loyaal is, dan is het ook lastig om grenzen aan te geven, laat staan ze te bewaken. Als de werkdruk hoog is en daarnaast ben
je over loyaal, dan schuilt ook hier het gevaar van een burn-out, puur omdat je uitgeput bent geraakt.

Verantwoordelijkheid: Personen met veel verantwoordelijkheidsgevoel, zijn snel geneigd te veel verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Dit in combinatie met werkdruk en het veelvuldig over je eigen grenzen gaan, maakt dat bij langdurig in deze ‘rol’ te blijven hangen, een burn-out het gevolg zal zijn.

Millennials en burn-out

Wat ook is gebleken, dat de zogenaamde ‘Millennials’, vaak erg hoge eisen aan zichzelf stellen. Zo willen ze zowel reizen, maar ook een mooie carrière opbouwen en als het even kan, een gezin stichten. Dit alles bij elkaar maakt dat het risico op een burn-out, ook onder deze groep mensen, steeds vaker voorkomt.

 

Extravert en burn-out:

 

Onderzoeken hebben ook aangetoond dat mensen die extravert zijn,
minder snel kans hebben op een burn-out dan een introvert persoon.
Dit betekent natuurlijk niet dat wanneer er langdurig over de eigen grenzen wordt heengegaan, dit niet kan gebeuren.
Echter ook doordat de extravert het hart op de tong heeft, loopt de emmer minder snel over als wanneer iemand een introvert is en
wat minder snel uiting geeft qua ongenoegen.
Blijf vooral waakzaam waar het je gezondheid en grenzen betreft!