Burn-out en de werkgever

Gepubliceerd op 26 januari 2022 om 07:49

Dat burn-out niet, zoals een aantal jaren geleden gedacht werd een modeverschijnsel is, moge duidelijk zijn. Helaas raken steeds meer mensen eens of zelfs meerdere malen burn-out. De oorzaken zijn vaak een combinatie van factoren: te hoge werkdruk, te lang onder stress staan, een stukje aanleg, problemen in de privésfeer en geen ‘nee’ kunnen of willen zeggen. Gemiddeld duurt een burn-out 9 maanden, maar er zijn veel uitschieters naar boven geregistreerd. Wat we nog wel zien is dat niet iedere werkgever, even correct omgaat met een werknemer die burn-out is. Er wordt gepusht en te weinig ruimte en veiligheid geboden. Laat je beslist niet opjagen, want als je snel weer aan het werk gaat, is het risico aanwezig om wederom burn-out te raken.

 

Regeltjes en wetten

Wanneer je uitvalt door ziekte, heb je recht op (deels) doorbetaling van je salaris. Dit ligt vastgelegd in art. 7:629 BW. Daarnaast dient de werkgever erin te faciliteren, om jouw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus ziek is ziek, maar er dient wel vanuit zowel jou als de werkgever, op frequente basis contact te worden gehouden, een plan van aanpak te worden gemaakt (bijvoorbeeld een re-integratie traject), mogelijkheden om aangepaste werkzaamheden te doen en/of zelfs een totaal andere functie als voorheen. Uiteraard: mits dit mogelijk is binnen het bedrijf, anders is een optie om uit te gaan kijken naar een andere baan.

 

Uit de roulatie

Ervan uit gaande dat je burn-out bent door te lang onder hoge (werk-) druk te hebben gestaan, want raak je burn-out vanwege een arbeidsconflict, zijn er weer heel andere zaken die een rol spelen. De bedrijfsarts zal worden ingezet om onafhankelijk een oordeel te geven over het welzijn van de werknemer. Het mag dus absoluut niet zo zijn dat de bedrijfsarts ‘partijdig’ is en puur kijkt naar het belang van de werkgever. Twijfel je aan de bevindingen van de bedrijfsarts, bestaat de mogelijkheid om via het UWV een deskundigenoordeel in te plannen. Gelukkig is het meestal niet nodig en zijn de meeste bedrijfsartsen integere mensen die inmiddels veel weten over burn-out zijn.  

 

De route

De bedrijfsarts stelt een rapport op, waarin er wordt aangegeven welke beperkingen er momenteel zijn voor jou. Zolang jij niet (volledig) je oude werkzaamheden kunt doen, dan dien je te worden gere-integreerd, voor andere passende werkzaamheden. Er worden ook afspraken opgesteld, waar zowel werkgever, alsmede jij als werknemer zich aan dienen te houden. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die (preventief) een traject aanbieden voor de werknemers, om burn-out te voorkomen. Je zou dan ook in overleg met je werkgever kunnen gaan en Re-Attach at Work onder de aandacht brengen. Ben jij er klaar voor om veranderingen aan te brengen in je leven? Zonder zware druk en stress aan het werk te kunnen? Af te rekenen met pijnpunten uit je verleden? Neem dan eens contact op, zodat we kunnen bespreken wat jij nodig hebt om jezelf weer prettig te kunnen voelen.


«   »