Motiveer de medewerker

Gepubliceerd op 11 november 2021 om 11:59

Al sinds 2013 is er een explosieve stijging in werknemers die burn-out raken. Vanaf de Corona-crisis is deze stijging, extreem te noemen! Het thuiswerken, werkt niet voor iedereen even prettig. Voor de werknemer is het uiteraard vreselijk om hiermee te maken te krijgen, maar laten we eens naar u, als werkgever kijken. Volgens de World Health Organization (WHO), is burn-out geen ziekte. Te veel voortdurende ongelijke behandeling op de werkplek, de werknemer belasten met te veel taken, gebrekkige communicatie, dragen in combinatie met een te hoge tijdsdruk, bij aan uitval door burn-out van de werknemer. Nu is dit uiteraard behoorlijk zwart/wit geschetst, want er spelen meer factoren mee dan alleen de werkdruk vanuit de werkgever.

Een vervelende combi

 Een werknemer die lastig ‘nee’ kan zeggen en niet aangeeft dat de taken boven het hoofd groeien, die ook niet makkelijk taken uit handen geeft, vanwege een perfectionistische inborst, loopt een zeker risico om uit te vallen door burn-out. Buiten het feit dat het voor u als werkgever betekent het te moeten doen met een personeelslid minder, waardoor de taken worden onderverdeeld over de collega’s en zij hierdoor meer belast worden, is het ook financieel gezien een behoorlijke kostenpost. Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 tot 300 euro per dag, dit bedrag is opgebouwd uit directe- (doorbetaling loon en arbodienstverlening), en indirecte kosten (productieverlies en/of kostenpost voor vervangend personeel). Zowel u als werkgever, alsmede de werknemer, willen beiden graag dat alles weer zo snel mogelijk als vanouds gaat. Alleen… hiervoor is het wel noodzaak dat alle betrokken partijen bereid zijn om samen te werken. Waarbij het belangrijk is dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

 

Veelgemaakte fouten bij re-integratie

Omdat vooraf niet te voorspellen is wat de duur van de burn-out van uw werknemer is, want dat verschilt nogal: variërend van een aantal weken tot soms meer dan een jaar! De stap om weer terug te keren op de werkvloer is voor de werknemer soms loodzwaar. Het is dan ook belangrijk dat deze zich niet ‘gepusht’ voelt. Hou rekening met de volgende valkuilen:

 

  1. Hoge druk: waak ervoor dat u de werknemer niet een (onbedoeld) schuldgevoel aanpraat en daardoor weer te snel volledig de werkzaamheden laat hervatten. Ook het functioneringsgesprek mag even in de ijskast.
  2. Goed voorbeeld doet goed volgen: u verwacht van uw werknemer dat hij of zij u op de hoogte houdt hoe het ermee gaat. Alleen, de liefde kan niet van één kant komen. Werkgevers laten zelf ook vaak weinig tot niets van zichzelf horen. Doorbreek dit door belangstelling te tonen voor uw uitgevallen werknemer.
  3. Communicatie in het team: het is belangrijk om in het team waarin de werknemer die burn-out is, een transparante communicatie te voeren. Overleg met uw uitgevallen werknemer, hoe deze wil dat het naar collega’s toe wordt gecommuniceerd. Of hij of zij wel of geen prijs stelt op contact met collega’s.
  4. Geen plan van aanpak: om de re-integratie te laten slagen, is het belangrijk dat u als leidinggevende, goed voorbereid bent op de terugkeer van uw werknemer. Doseer alles en zorg ervoor dat de werknemer het gevoel heeft welkom te zijn en alles naar behoren functioneert.  

 

Motivatie tips

 

Nu u weet wat niet de bedoeling is, hierbij ook de handvatten hoe het juist wél op een constructieve wijze werkt om op een motiverende wijze met uw werknemer(s) om te gaan.

 

  1. Hanteer zelf ook een proactieve werkhouding. Een werkgever die als een sirene rondloopt: ‘Doe dit, doe dat!’ is nu niet bepaald het beste voorbeeld. Help een handje, geef eens een rondje koffie en denk bij jezelf: ‘Van wat voor werkgever zou ik nou blij van worden?’.
  2. Een schouderklopje, een complimentje het klinkt zo eenvoudig, toch wordt er in de praktijk vaak aan voorbijgegaan. Terwijl het juist voor de teamspirit erg belangrijk is om juist wél aandacht te schenken aan behaalde successen of goed functioneren.
  3. Niemand is hetzelfde. We hebben vroege vogels die direct al energiek zijn, de ander kan zich maar moeilijk losmaken van het werk en weer een ander heeft wat moeite met autoriteit. Probeer uw werknemers te motiveren en wanneer u merkt dat iemand even wat extra aandacht nodig heeft, geef dit dan.
  4. Leg de lat niet te hoog. Blijf realistisch en zie uw werknemers niet als superhelden met een cape op hun rug. Door de lat wat lager te leggen, neemt u ook een stuk werkdruk weg. Hierdoor voelen uw werknemers zichzelf meer ontspannen en dat komt de sfeer zeker ten gunste.

Samen sterker na burn-out

Het goede nieuws is: u hoeft het als werkgever niet allemaal alleen te doen. Veel ondernemers gingen u voor en hebben gekozen om samen met de werknemer die burn-out is, een traject te volgen bij Re-Attach at Work. Door de open en transparante manier van communiceren en het maken van onderlinge afspraken, is de tendens dat uw werknemer, zijn of haar valkuilen leert (her-) kennen zodat een eventuele tweede burn-out, getackeld kan worden. Neem voor meer informatie gerust contact op.


«   »