Werkstress is een urgent probleem voor werkend én werkgevend Nederland. Uit recente onderzoeken blijkt dat 1 op de 6 werknemers op dit moment al thuis zit door overmatige werkstress en burnout verschijnselen. Welke stappen kun je nemen als werkgever om deze serieuze problematieken aan te pakken en te zorgen dat het ziekteverzuim binnen de organisatie weer wordt teruggebracht naar normale proporties. Enerzijds kunnen we heel goed kijken naar de oorzaken en symptomen van stress op het werken wat je er aan kunt doen? 

Wanneer een werknemer zich ziek meldt en een burnout heeft dan heeft dat niet alleen voor de werknemer gevolgen, maar ook voor de werkgever. In veel gevallen kan een burn-out bijvoorbeeld leiden tot een overstap binnen het bedrijf naar een andere functie of zelfs tot ontslag. Daarmee is een burnout niet alleen een probleem dat de werknemer aangaat, maar zeker ook de werkgever.

 

Voor de directe omgeving van de betreffende persoon, maar ook bij werkgevers, collega's en familie ontstaat er bij een burnout vaak ten onrechte het idee of verwachtingspatroon dat iemand gewoon even tot rust moet komen rusten en dat het ‘vanzelf wel weer over gaat’. Vaak liggen er structurele problemen op de werkvloer, die zichzelf niet vanzelf zullen oplossen. Die problemen zijn er nog steeds als wanneer iemand, na een tijdje rust genomen te hebben, weer op zijn werk verschijnt. Rust nemen alleen is bij een burnout dus zeker niet de oplossing. Daarnaast is een burnout vaak geen individueel, geïsoleerd probleem. Het komt regelmatig voor dat er meerdere mensen in een organisatie of afdeling te maken krijgen met burnout klachten. Daar lijkt dus ook een verantwoordelijkheid te liggen voor de werkgever. Niet alleen om te zorgen dat mensen weer snel aan het werk kunnen, maar ook om te voorkomen dat op een gegeven moment de halve organisatie opgebrand thuis zit.

Wanneer het gaat over de verantwoordelijkheid van de werkgever inzake burnout klachten is een wet in het leven geroepen. De ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Deze wet is in het leven geroepen en zorgt ervoor dat werknemers weer zo snel aan de slag kunnen. Daarbij zijn er verplichtingen voor zowel de werknemer als werkgever.

Samen moeten zij een plan opstellen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer zo snel als mogelijk weer aan de slag kan. In de Wet Verbetering Poortwachter staat tevens ook beschreven dat er een plan van aanpak opgesteld dient te worden om tot een herstel te komen. Hier moeten zowel werkgever als werknemer achter staan.

 

De kosten van het herstel van een burnout worden niet vergoed door de zorgverzekering. Burnout is niet opgenomen in de DSM, wat wil zeggen dat het geen officiële psychische stoornis is. Dat is dan ook de reden dat de zorgverzekeraar het niet vergoedt.

Burnout valt onder wel onder de ‘beroepsziekten’. Dit zijn aandoeningen die direct veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden op de werkvloer. Je kunt hierbij denken aan psychische aandoeningen zoals een burnout, maar ook aan lichamelijke aandoeningen als RSI (Repetitive Strain Injury). Aangezien het hier om een beroepsziekte gaat wordt de werkgever daar over het algemeen verantwoordelijk voor gehouden. De werkgever is dan ook degene die de kosten van het herstel van een burnout dient te betalen. Het feit dat de werkgever de kosten betaalt, wil echter niet zeggen dat hij/zij dan ook volledig mag bepalen hoe het herstel eruit zal gaan zien. Het plan van aanpak gaat niet alleen over het herstel van de werknemer, maar ook over de re-integratie in het bedrijf als de werknemer eenmaal hersteld is. Aangezien een burnout vaak ontstaat door een combinatie van persoonlijke factoren en werkgerelateerde factoren, is het ook belangrijk dat er dingen veranderen in de werkverhoudingen.
Alleen dan kan er toegewerkt worden naar een duurzaam herstel en kan het ontstaan van burnout klachten in de toekomst voorkomen worden. In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden dat een andere functie, of zelfs voor een ander bedrijf, als dat beter bij de werknemer past.

 

In de werkwijzer Poortwachter van het UWV kunt u hier meer over lezen. (Om het bestand te downloaden klikt u op de file hieronder.)

Werkwijzer Poortwachter
PDF – 422.3 KB 91 downloads

Vaak hebben we geen idee wat er allemaal bij komt kijken maar wanneer een werknemer een aantal maanden thuis komt te zitten zijn de kosten al vaak niet meer te overzien. Een rekenvoorbeeld (klik hier)

Re-Attach at Work is een efficiënte en betrouwbare partner die u in eerste instantie kan ontzorgen door de acute gevallen snel en verantwoord op te pakken. Als onafhankelijk ReAttach Specialist gaan wij met u medewerker(s) aan de slag en begeleiden we uw personeel op een ongedwongen manier maar niet minder efficiënt door zijn of haar proces.  In dit proces van je opgebrand voelen spelen de volgende factoren een belangrijke rol: je onbegrepen voelen, het gevoel dat iedereen over je praat, je het werk niet meer aan kunt, alles je teveel is. Voor een goede oplossing kijken we eerst naar de oorzaken en symptomen van een burnout.(lees meer)

Bij aanvang van therapie en bij het einde van het behandeltraject wordt een meting met uitgebreide vragenlijst ingevuld door onze cliënten. De grafiek hiernaast laat de mooie resultaten zien hoe de behandelde cliënten zich voelen bij aanvang en bij het einde van de therapie.

De resultaten mogen er zijn en onze klanten zijn onze ambassadeurs in de praktijk van alle dag. (lees meer)

De kracht van samenwerken

Gespecialiseerde coaching voor stress en burnout problematiek